Menu

Impressum

Za obsah na drinkia.cz, Facebooku Drinkia zodpovídá:

Drinkia s.r.o.
IČ: 26755688
DIČ: CZ26755688
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91651
datová schránka: qipahi8
sídlo společnosti: Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Drinkia s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Odpovědnost

Společnost Drinkia s.r.o. upozorňuje na skutečnost, že informace uvedené na jejích webových stránkách jsou přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Obrázky nabízených výrobků mohou být pouze orientační a nemusí jim vždy odpovídat. Ročníky vín uvedené v popisech, nemusí vždy odpovídat momentálnímu stavu. Pokud je již starší ročník vyprodán, je nahrazem aktuálním. O této skutečnosti bude zákazník písemně nebo telefonicky informován.

Společnost Drinkia s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit obsah těchto webových stránek v jakémkoliv rozsahu. Tohoto práva bude využito vždy pro aktualizaci a zkvalitnění nabízených služeb.

Copyright

Veškerý obsah webových stránek společnosti Drinkia s.r.o. je chráněn dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a přísluslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Označení, názvy výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami svých vlastníků.

Produkty, služby, texty, fotografická, výtvarná a jiná díla, která jsou na těchto webových stránkách uvedena jsou v celku i každé zvášť chráněna a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Drinkia s.r.o. je výslovně zakázáno jejich kopírování jakoukoliv cestou a jejich další zpřístupnění veřejnosti. Některé z nich mohou obsahovat ochranné prvky, které budou využity při občanskoprávním i trestním řízení.

Váš účet

Kontakt

+420 777 888 998
+420 731 803 379
inbox@drinkia.cz

Prodejna

OC Flora - 1. patro
Vinohradská 2828/151, Praha 3
otevřeno: Po-So 9-21, Ne 10-21 hod